Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Επικοινωνία

Περιεχόμενο

Ντάνος Τσάκαλος, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 151), fax: 210 6617 778, e-mail: dtsakalos@boussias.com

Χορηγίες

Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 112), fax: 210 661 77 78, email: nenag@boussias.com

Άννα Γυπαράκη , τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 152), fax: 210 661 77 78, email: agyparaki@boussias.com

Συμμετοχές

Στέλιος Κιοσσές, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 149), fax: 210 6617 778, e-mail: skiosses@boussias.com

  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR