Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

To πρόγραμμα των workshops

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Αθήνα
09:30 – 10:45

"Make Instagram your Business"

    Sedge Beswick, Managing Director, SEEN Connects
10:45 – 12:15

"How to Use Live Video Effectively"

    Alex Khan, Germany’s Most Followed Social Media & Live Video Coach

* Για να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε με τον Στέλιο Κιοσσέ, τηλ.: 211 1201 060, (εσωτ. 149), email: skiosses@boussias.com.

  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR